Blog

1. jūnijā visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Šajā dienā notiek dažādi pasākumi, kas veltīti bērniem. Arī mūsu pirmsskolas izglītības iestādē šī diena tika veidota tā, lai bērni sajustu, ka šī ir viņu diena.    ...

Lai gan tas notiek neierastākos apstākļos, bez vecāku klātbūtnes, tomēr bērniem un kolektīvam tie ir skaisti, priecīgi un ļoti sirsnīgi svētki. Novēlam, lai izdodas viss labi iecerētais, lai bērniem un vecākiem ik dienu ir drošs un priecīgs ceļš uz skolu, lai skolā labi klājas, veicas mācībās un lai ir daudz draugu. PALDIES vecākiem par sadarbību … Continue reading...

Mūsu iestādes sagatavošanas grupas audzēkņiem bija iespēja tikties ar  Piekrastes bibliotēkas pārstāvjiem. Skaļās lasīšanas stundā “Klusi, klusi grāmatiņa atnākusi” mazie lasītāji klausījās stāstiņus par nelaimē nonākušajiem dzīvniekiem, cenšoties tiem palīdzēt. Viss izdevās! Pat suņa Arčija sirsniņā iedegās cerība pēc savām mājām un sava drauga Paldies Piekrastes bibliotēkas  kolektīvam par piedāvāto iespēju un aizraujoši pavadīto laiku!...