Kopš 2017. gada mūsu Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestādē tika ieviesta APU programma /Atbalsts pozitīvai uzmanībai/.

Kad mēs uzzinājām par APU programmu, kuras mērķis ir pamanīt pozitīvo un dažādos veidos to atbalstīt, tā uzreiz izraisīja interesi mūsu iestādē.

Pirmkārt izveidojam darba grupu un sākam strādāt.

Vienojāmies balstīties uz Herbeta Spensera sparnoto teicienu

Kā´´Pareiza uzvedība no gribas trūkuma cieš vairāk, nekā no zināšanu trūkuma”

Tāpēc izstrādājām darba plānu veiksmīgai programmas realizēšanai, izskatījām un apspriedām visus variantus, lai ieinteresētu gan pedagogus, gan bērnus, kā arī bērnu vecākus sāja mācību procesā.

Izstrādājām vienotu sistēmu pozitīvas uzvedības veicināšanai:

  • Uzvedības noteikumus, kuru pamatā ir drošība, cieņa un atbildība.
  • Vienotu apbalvošanas sistēmu, kā arī vienojāmies par kopīgu rīcību ja tiek neievēroti izstrādātie noteikumu.

Mēneša beigās tā bērnā vecāki, kurš saņēmis visvairāk apbalvojumu , no iestādes vadītājas saņem Pateicības rakstu.

Lai veiksmīgāk realizēt APU programmu, mēs ar bērniem un vecākiem izpētījām vairākus materiālus (gan bibliotēkā gan internetā) un izveidojam metodiskos līdzekļus, kuros iekļāvām dažādas pasakas, dzejoļus, mīklas, krustvārdu mīklas, izdales materiālus un visu to, kas saistīts ar šīs programmas tēmu.

Pozītiīva audzināšana ir ļoti svarīga mācību procesā un tikai sadarbojoties mēs varam sasniegt patiešām pozitīvu rezultātu.

APU noteikumi

Seku piemērošanas sistēma

Vecāku aptauja

Aptauja bērniem

Aptauja pedagogiem