Kopš 2017. gada mūsu Daugavpils 5.pirmsskolas izglītības iestādē tika ieviesta APU programma /Atbalsts pozitīvai uzmanībai/.

Kad mēs uzzinājām par APU programmu, kuras mērķis ir pamanīt pozitīvo un dažādos veidos to atbalstīt, tā uzreiz izraisīja interesi mūsu iestādē.

Pirmkārt izveidojam darba grupu un sākam strādāt.

Vienojāmies balstīties uz Herbeta Spensera sparnoto teicienu

Kā´´Pareiza uzvedība no gribas trūkuma cieš vairāk, nekā no zināšanu trūkuma”

Tāpēc izstrādājām darba plānu veiksmīgai programmas realizēšanai, izskatījām un apspriedām visus variantus, lai ieinteresētu gan pedagogus, gan bērnus, kā arī bērnu vecākus sāja mācību procesā.

Izstrādājām vienotu sistēmu pozitīvas uzvedības veicināšanai:

  • Uzvedības noteikumus, kuru pamatā ir drošība, cieņa un atbildība.
  • Vienotu apbalvošanas sistēmu, kā arī vienojāmies par kopīgu rīcību ja tiek neievēroti izstrādātie noteikumu.

Vienīgais kas atšķiras ir noformēšana. Mūsu skolotājas ir ļoti talantīgas un radošas, tāpēc viņām bija iespēja pašām izvēlēties sev piemērotāko variantu.

Katram bērnam ir izstrādāts labo darbu kalendārs, kurā viņš izvieto savus nopelnītos apbalvojumus.

Mēneša beigās tā bērnā vecāki, kurš saņēmis visvairāk apbalvojumu , no iestādes vadītājas saņem Pateicības rakstu.

Tas patiešām ir ļoti liels stimuls bērniem un milzīgs prieks un gods  viņu vecākiem!

Lai veiksmīgāk realizēt APU programmu, mēs ar bērniem un vecākiem izpētījām vairākus materiālus (gan bibliotēkā gan internetā) un izveidojam metodiskos līdzekļus, kuros iekļāvām dažādas pasakas, dzejoļus, mīklas, krustvārdu mīklas, izdales materiālus un visu to, kas saistīts ar šīs programmas tēmu.

Lai bērni varētu praktiski darboties un nostiprināt iegūtās zināšanas, mēs izstrādājām dažādas spēles un rotaļas.

Piemēram: Pie mums dzīvo Saulīte, kuru sauc MIRILKA, viņai ir daudz dažādu dzejolīšu, kas palīdz bērniem risināt strīdus situācijas ar saviem draugiem.

Dažādas didaktiskās spēles, kuras bērni var spēlēt gan ar skolotājas palīdzību, gan patstāvīgi  kā arī ar saviem draugiem.

«Loto» «Puzzles» «Atrodi lieko»«Atrodi pari»

«Saliec kopā»«Kas ir labs un  kas ir slikts» «Sižetiskie attēli»«Attēlu  kartītes.Grupē.Salīdzini.»

Lai efektīvāk iedziļinātos šajā programma mēs papildinājām savu darbā plānu un organizējam dažādus tematiskos vakarus, aizraujošus pasākumus, izstādes, izklaides, tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem.

Lai pēc laika varētu noskaidrot pedagogu viedokli par programmas norisi, par to, kā šo programmu uztver un ievēro paši bērni, un cik lielu atbalstu mēs saņemam no vecākiem tika izstrādātas aptaujas lapas bērniem, vecākiem un pedagogiem.

Mēs apkopojām rezultātus  un tie mums ļoti iepriecināja!

Viņiem ir ļoti svarīgi ievērot noteikumus, jo vecāki atbalsta bērna sasniegumus, pozitīvo uzvedību.

Pēc bērnu anketēšanas apkopotajiem rezultātiem varam secināt, ka bērnu vecākiem ir svarīga loma programmas realizēšanas procesā.

Pēc bērnu vecāku aptaujas apkopotajiem rezultātiem varam secināt ,kā lielāka daļa atbalsta programmu, ir aktīvi iesaistīti un atzīst: lai būtu rezultāts, ir nepieciešams atbalstīt šo programmu arī mājas.

Esam ļoti gandarīti jo vecāki atzīmēja, ka tikai cieši sadarbojoties ar pedagogiem bērni kļuva disciplinētāki, atbildīgāki, cenšas laipnāk izturēties viens pret otru.

Apkopojot pedagogu aptaujas rezultātus, gribas atzīmēt, ka viņus šī programma ļoti ieinteresēja, tā ieviesa darbā jaunas idejas un iespējas, skolotājas iemācījās aizvietot vārdus NĒ un NEDRĪKST

Pēc šis programmas ieviešanas radās ciešāka sadarbība ar bērnu vecākiem. Jūtams ka, bērni cenšas būt patstāvīgi, izturas laipni viens pret otru, neatsaka palīdzībā. Pedagogi saņem milzīgu gandarījumu par paveikto darbu.

Tāpēc mūsu iestāde turpinās darbu šajā projektā arī turpmāk.

Pozītiīva audzināšana ir ļoti svarīga mācību procesā un tikai sadarbojoties mēs varam sasniegt patiešām pozitīvu rezultātu.

APU noteikumi

Seku piemērošanas sistēma

Vecāku aptauja

Aptauja bērniem

Aptauja pedagogiem