Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde

Goda piespraude “Sparīte”

Iestādē ir Goda piespraude “Sparīte”, kuru pasniedzam darbiniekiem par personīgo ieguldījumu un sasniegumiem iestādes kopīgo mērķu sasniegšanā.

Š.g. Skolotāju dienas ietvaros Goda piespraudes un Goda Raksti tika pasniegti:

  • Pirmsskolas iestāžu un skolu māsai Raisai Kolbjonokai  par apzinīgu un kvalitatīvu darba veikšanu ikdienā un krīzes situācijās!
  • Pirmsskolas izglītības skolotājiem: Natālijai Stankevičai un Irenai Komarovai par ieguldījumu bērnu personalizācijas attīstībā un izglītošanā!

 

Pateicamie visiem mūsu iestādes darbiniekiem, kas ar lielu atdevi ir veicis savus pienākumus!