(1.posms – no 3 gadiem līdz 5 gadiem)

Esiet sveicināti grupā ” Taurenīte”!

Grupu apmeklē bērni no 4 līdz 5 gadiem

Katru dienu Jūsu bērnus sagaidīs:

Pirmsskolas izglītības skolotājas: Zinaida Sakoviča un Marija Viktorova

Aukle:  Jevgenija Grinfelde

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja: Tatjana Semjonova

Latviešu valodas skolotāja: Rita Kurmeļova

Skolotāja logopēde: Galina Zaharov