Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde

Pilsētas mazo izpildītāju festivāls “Pīks un Pīka”

Apsveicam!

Agatu Baiku, Marynu Rybachenko ar iegūto 1.pakāpi un Viktoriju Ruhmani ar iegūto 2.pakāpi pilsētas mazo izpildītāju festivālā “Pīks un Pīka”.

Paldies skolotājai Irinai Ivanovai un Tatjanai Semjonovai par audzēkņu sagatavošanu konkursam!