Kopš 2017. gada mūsu iestādē tika ieviesta APU (Atbalsts pozitīvai uzmanībai)programma.

Programmas mērķi

 1. Veicināt pozitīvu uzvedību.
 2. Attīstīt emocionālo inteliģenci.
 3. Veicināt lasītprasmi.

Ieguvumi

 1. Bērni labāk uzvedīsies, saprasties ar skolotājiem un vienaudžiem.
 2.  Bērni iemācīsies risināt problēmas.
 3. Līdz ar to bērni varēs labāk mācīties un būt veiksmīgāki.
 4. Bērni iemācīsies būt atbildīgi, cienīt sevi un citus.

APU komada iestādē:

 1. Sniedz konsultācijas
 2. Veic monitoringu
 3. Organizē dažādas akcijas iestādes mērogā
 4. Regulāri sniedz atgriezenisko saiti vecākiem
 5. Sniedz profesionālu un emocionālu atbalstu
 6. Rūpējas par programmas darbību ilgtermiņā
 7. Nodrošina programmas darbības pārraudzību, datu ievākšanu, apkopošanu, analīzi, priekšlikumu izstrādi
 • APU komandas izveide.

 • Uzvedības noteikumu izstrādāšana, mācīšana. APU noteikumi

Izstādījām uzvedības noteikumus: nodarbības laikā, ēdināšanas laikā, spēlējoties guļamistabā, tualetē, mūzikas zālē, sporta zālē, garderobē, sporta laukumā, ārpus teritorijas, pastaigas laikā, gaitenī.

 • Pozitīvais pastiprinājums.

Katram bērnam ir personīgs labo darbu kalendārs, kurā ir izvietoti viņa nopelnītie apbalvojumi.

Mēneša beigās tā bērna vecāki, kurš bija saņēmis visvairāk apbalvojumu, no iestādes vadītājas saņēma Pateicības rakstu.

 • Noteikumu ievērošana un vienota seku piemērošanas sistēma.

Izstrādāta seku piemērošanas sistēma pirmsskolas izglītības iestādē, lai sekmētu cieņas, atbildības un drošības principu ievērošanu.

Nelieli pārkāpumi

 • Atgādinājums
 • Brīdinājums
 • Piezīme
 • Pārdomu zīmējums
 • Privilēģiju zaudēšana
 • Pārdomu zīmējums
 • Saruna ar bērnu un vecākiem
 • Vienošanās (bērna vecāki, pedagogi, vadītājs, vadītājas vietniece)

Nopietni pārkāpumi

 • Saruna ar bērnu un vecākiem
 • Vienošanās (bērna vecāki, pedagogi, vadītājs, vadītājas vietniece)
 • APU monitorings iestādē.

Izstrādājam aptauju lapas, bērniem, vecākiem un pedagogiem.

Pēc vecāku aptaujas rezultātiem:

Pēc šīs programmas ieviešanas bērna uzvedībā izmainījās: Bērni kļuva apzinīgākie, vairāk lieto pieklājības vārdus, patstāvīgi sakārto savas mantas, cenšas arī mājās uzvesties labi kā pirmsskolā, un mums vecākiem, arī stāsta kā vajag uzvesties, rūpīgi māca savu mazo brāli, māsu šiem noteikumiem.

Pēc bērnu aptaujas rezultātiem:

Kāpēc viņi  cenšas ievērot noteikumus? Patīk, visi lepojas, Gribu, lai mamma priecājas, patīk, gribu būt kā vecākais brālis, māsa, patīk, kad vecāki  slavē, gribu saņemt apbalvojumu, cenšos, gribu, lai mamma saņemtu diplomu.

Pēc pedagogu aptaujas rezultātiem:

Viņu attieksme pret šo programmu: Pozitīva, ļoti interesanta un izglītojoša programma, uzreiz izraisīja interesi, deva iespēja daudzveidīgi apgūt mācību procesu, ļoti patīk, jo bērni un vecāki ieinteresēti, liels gandarījums realizējot šo programmu!

Ieguvāt no šis programmas: Iemācījos aizvietot «NĒ» un «NEDRĪKST, jauna pieredze darbā ar bērniem un vecākiem, ciešāk sadarboties ar vecākiem, iespēju attīstīties, pilnveidot savas zināšanas.

 

Pozitīvā audzināšana ir ļoti svarīga mācību procesā un tikai sadarbojoties mēs varam sasniegt patiešām pozitīvu rezultātu!