Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde

Dabas vērošanas ekskursija.

23.oktobrī  12.grupas bērni, kopā ar skolotājiem bijā ekskursijā Jaunforštātes  parkā.

Visi kopā ar bērniem un vecākiem  mēs izstrādājam  maršrutu, pārdomājām katrā dalībniekā pienākumus un atkārtojam drošības noteikumus.

Parkā mēs spēlējamies, savācam daudzveidīgus dabas materiālus. Audzēkni  ar interesi novēroja  dabu rudeni. Visi bija ieinteresēti un  aktīvi darbojas.

Pirmsskolas izglītības skolotāja Tatjana Dmitrijeva.