Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde

Warning: Use of undefined constant separtor - assumed 'separtor' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/daugavpils5pii.lv/data/www/daugavpils5pii.lv/wp-content/themes/theme/functions.php on line 373

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē jeb “Pasaule uz plaukstiņas”

Sakarā ar COVID-19 vīrusa izplatību Latvijā tika izsludināta ārkārtējā situācija, tāpēc šobrīd daudzi pirmsskolēni atrodas mājās. Pamatojoties uz to, Daugavpils pilsētas 5.prmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāts ārkārtējās situācijas darba plāns, kas sastāv no trīs virzieniem: 1) sadarbība ar vecākiem un attālinātais darbs ar tiem bērniem, kuri atrodas mājās; 2) darbs ar bērniem, kuri apmeklē izglītības iestādi; 3) attālinātais pedagogu darbs.Pedagogi izstrādāja vispārīgus atbalsta, metodiskos materiālus par mācīšanos mājās, pamatojoties uz “Vadlīnijām vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm attālinātu mācību īstenošanai” un Skola 2030 pirmsskolēna attālinātās mācīšanās mājās ieteikumiem.
Reizi nedēļā grupas skolotāji, mūzikas skolotāja, latviešu valodas skolotāja un skolotāja logopēde apkopoja visus nepieciešamos materiālus atbilstoši tematam un izsūtījaa tos bērnu vecākiem. Tajos iekļauti dažādi metodiskie un uzskates līdzekļi, idejas praktiskai  un radošai darbībai, jēgpilnai laika pavadīšanai un vispusīgai bērna attīstībai visos vecumposmos.
Sekmīgai attālinātā mācību procesa plānošanai un īstenošanai ārkārtas situācijā metodiskie materiāli katru nedēļu tiek publicēti un papildināti pirmsskolas izglītības iestādes mājaslapā http://www.daugavpils5pii.lv/attalinatas-macibas-plans.
Kā atgriezenisko saiti vecāki iestādei iesūtīja brīnišķīgas fotogrāfijas ar bērnu mācību procesu un rezultātiem.
Pedagogi īpašu uzmanību pievērsa tiem bērniem, kuri karantīnas laikā apmeklē iestādi. Pirmsskolas izglītības iestādes apvienojās, tika veidotas dežūrgrupas, tāpēc mācību procesu plānojām jaukta vecuma grupām. Izstrādāti dažādi metodiskie un uzskates līdzekļi, lai rosinātu audzēkņus izzināt, kas ir COVID-19 un ārkārtas stāvoklis valstī un pasaulē. Kopīgi diskutējām, kā pareizi rīkoties dažādās ārkārtas situācijās un ko darīt, lai nesaslimtu. Bērniem ir liela interese izzināt šo tematu, tāpēc skolotāji kopīgi ar audzēkņiem turpinās meklēt atbildes uz daudziem jautājumiem un organizēs mācību procesu tā, lai atbalstītu bērnu dabisko vēlmi izzināt un pētīt.
Iestādē ir izplānots un tiek organizēts arī attālinātais darba plāns pedagogiem. Šo laiku ikviens pedagogs ir izmantojis maksimāli jēgpilni un lietderīgi:
*   katrai nedēļai izstrādāti visi nepieciešamie materiāli audzēkņu vecākiem attālinātam mācību procesam;
*    pētīti jaunumi un aktualitātes SKOLA 2030 portālā www.skola2030.lv;
*    tā kā neilgi pirms ārkārtas situācijas izsludināšanas valstī izglītības iestāde tika pieslēgta E-klases sistēmai, šobrīd pedagogi apgūst un izzina E-klases iespējas un aktīvi to izmanto, sadarbojoties ar vecākiem un kolēģiem, plānojot savu darbu;
*    plašāk izpētīts temats “Kā palīdzēt bērnam mācīties risināt problēmas?”. Izpētīta aktuālākā literatūra un izstrādāti izglītības iestādei piemērotākie problēmu risināšanas soļi un metodiskie materiāli. Izdevies vienoties, kā vizualizēt to savā izglītības iestādē. Pašlaik ir darba noslēguma stadija un atbilstoši aktualizētajam tematam iekārtojam jaunus centrus grupās, mūzikas zālē, latviešu valodas kabinetā, skolotājas logopēdes kabinetā ar vairākiem uzskatāmiem līdzekļiem, galda spēlēm un metodiskajiem materiāliem;
*    lai ārkārtas situācijas laikā visi – iestādes darbinieki, bērni un vecāki – justos vienoti un piederīgi, pirmsskolā tika organizēta virtuālā akcija “Pasaule uz plaukstiņas”. Pasākuma ideja ir sveicināt vienam otru ar jautriem plaukstu zīmējumiem. Audzēkņi un viņu ģimenes izrādīja lielu interesi un aktīvi piedalījās šajā akcijā;
*    tā kā tagad nav iespējams organizēt pavasarim ieplānotos pasākumus piemēram, .,,Baltā galdauta svētki”, ,,Mātes diena” ierastajā režīmā, tika izstrādāti un pārsūtīti vecākiem vairāki ieteikumi un idejas svētku svinībām mājās, par ko viņi bija ļoti pateicīgi.
*    plānojam, kā iekārtot mācību vidi pirmsskolas izglītības iestādes teritorijā – rotaļu laukumos uzsākts veidot zonas, kas mudinās bērnus pētīt, darboties un vērot visas dienas garumā.
Tāda veida darba un mācību procesa organizēšana ir jauna pieredze mums visiem – mūsu spēks un zināšanas tiek virzīti maksimāli lietderīgai un jēgpilnai laika izmantošanai.