Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde

Warning: Use of undefined constant separtor - assumed 'separtor' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/daugavpils5pii.lv/data/www/daugavpils5pii.lv/wp-content/themes/theme/functions.php on line 373

Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde starptautiskā projektā ,,Mūsu rakstainais cimdiņš.”

Sākot ar pērnā gada rudeni mūsu pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un skolotājas piedalījās starptautiskā projektā ,,Mūsu rakstainais cimdiņš” (oriģinālā „Наша узорчатая рукавичка”). Projekts norisinājās sadarbībā ar Lietuvas un Latvijas pirmsskolas izglītības iestādēm, kaimiņvalsti pārstāvēja viena, savukārt, Latviju divas izglītības iestādes- no Rīgas un Daugavpils. Projekta mērķis bija iepazīstināt bērnus ar abu valstu kultūru un tautas mantojuma svarīgu daļu- nacionāliem rakstiem, ornamenitiem un spēka zīmēm.

Mums ir sava valsts- bagāta ar skaistām ainavām, interesantām  vietām un mākslu. Kultūras mantojums ir vērtība, kas saņemta no pagātnes, tā pieder ne tikai mums, bet arī nākotnes sabiedrībai. Jo agrāk cilvēks sastopas ar savas tautas un zemes kultūras mantojumu un iepazīst tā vērtības nozīmi, jo bagātāks un zinošāks viņš top. Tieši bērni spēj ātrāk uztvert un atzīt kultūras mantojuma vērtību, jo stereotipu trūkums atver domāšanas brīvību, asāku un racionālāku uztveri.

Projekta ietvaros dalībnieki uzzināja, ka katrai tautai piemīt savas tradicionālo rakstu īpatnības un, kā senās zīmes spēj ietekmēt cilvēka dzīvi. Audzēkņi ar lielu interesi iepazina rakstus un ornamentus- viņi uzzināja, kā  izsenis cilvēki izmantoja zīmju un rakstu spēku, lai saņemtu no tiem enerģiju  un palīdzību.

Bērnu interesi un radošās spējas visvairāk pamodināja tieši praktiskā darbošanās- viņi izgatavoja cimdus no dažāda veida papīra un kartona, krāsoja tos, rotāja ar dažādiem mākslīgiem un  dabas materiāliem. Cimdi tika rotāti ar tiem rakstiem, kuri visvairāk iepatikās un bija tuvāki sirdij. Kāds izvēlējās darināt Saules zīmi, jo no saules nāk siltums  un maigums- kā no māmiņas. Daudzos cimdos bija attēlots Jumis – auglības, pārpilnības, laimes un veiksmes simbols- šis raksts bērniem ir labi pazīstams – katru rudeni  mūsu pirmsskolā tiek svinēti ,,Ražas svētki” un   Jumis ir šo svētku simbols. Audzēkņi savos radošajos darbos izmantoja arī citus rakstus: Laimu – dvēseles sargātājas simbolu,  Pērkonu – sargātāja simbolu no nevēlamām dabas parādībām, Mārtiņa zīmi  – gaismas un uguns simbolu.

Kad bērniem tika sniegta atgriezeniskā saite par paveikto projekta laikā, viņiem bija interesanti uzzināt, ka arī Lietuvas tautai ir daudz līdzīgu nacionālo rakstu. Projekta noslēgumā mūsu pirmsskolā tika organizēta izstāde ar bērnu darbiem un fotogrāfijām, kur bija redzams, kā mūsu audzēkņiem veicās, iepazīstot mūsu un kaimiņu zemes kultūras mantojumu. Lai veidotu sadarbību starp trim iestādēm,  tika sagatavotas prezenācijas ar projekta gaitu, foto atskaitēm par paveikto un bērnu ieguvumu.

Visa pasaule pašlaik pārdzīvo smagu un neparastu laiku un šādi projekti palīdz gan bērniem, gan pieaugušajiem radošā veidā izzināt savas tautas un kaimiņvalstu kultūras mantojumu un būt lepniem par savu dzimto zemi. Jaunas zināšanas palīdz bērniem paplašināt priekšstatu  par to, cik pasaule ir krāsaina un neizmērojami plaša, rosina būt labsirdīgiem, tolerantiem un cieņpilniem pret citiem cilvēkiem, saudzēt  un izprast savas un citu tautu kultūras mantojuma vērtību un spēku.

 

5.pii 1

5.pii 2

5.pii 3

Lietuvas pii

Rīgas pii