Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde

DIDZIS RIJNIEKS AR PROGRAMMU “MANAS MĀJAS”

Cik mēs esam priecīgi, kad pie mums ciemos atbrauc mūziķi, dziedātāji, rakstnieki, dzejnieki, klauni!

Šoreiz, 2.oktobrī, mūsu bērnudārzu „Spārīti” apmēklēja latviešu komponists Didzis Rijnieks ar jauno programmu „Manas mājas”. Bērni, kopā ar Didžu Rijnieku un lellēm, priecīgi dziedāja divās valodās – krievu un latviešu, par sevi, savu ģimeni, savu māju, par apkārtējiem, par dabu, par savu Dzimteni! Pēc koncerta, mūsu mūzikas skolotāja – Irina Ivanova, iegādājas diskus, un tagad mūzikas nodarbībās un svētkos bērni varēs dziedāt jau iemīļotās dziesmas.

Paldies talantīgam komponistam un, vienkārši, labam cilvēkam – Didžam Rijniekam, un, protams, mūsu vecākiem, bez kuriem koncerts nenotiktu!

Lejupielādēt manas majas afisa