(2. posms – no 3 gadiem līdz 5 gadiem)

Esiet sveicināti grupā ” Pūcīte”!

Grupu apmeklē bērni no 3 līdz 5 gadiem

Katru dienu Jūsu bērnus sagaidīs:

Pirmsskolas izglītības skolotājas: Irena Golubeva un Tatjana Dmitrijeva

Aukle:  Valentina Kolodinska

Pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāja: Nadežda Andrejeva

Latviešu valodas skolotāja: Olga Muļukova

Skolotāja logopēde: Galina Zaharova