Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde

Warning: Use of undefined constant separtor - assumed 'separtor' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /var/www/daugavpils5pii.lv/data/www/daugavpils5pii.lv/wp-content/themes/theme/functions.php on line 373

Dalība izglītības konferencē “Praktiski. Lietpratībai. Latgale”

2022.gada 5. aprīlis, Rēzekne
Konferencei pieteiktais temats: 1.1.4. Kā pirmsskolā veidot emocionāli drošu un pārraugāmu mācību vidi bērna mācību darbībai? DARBNĪCA

Īss izklāsts par sniegto informāciju:

Konferencē dalījāmies pieredzē ar praktiskiem piemēriem, kā pirmsskola veidoja emocionāli drošu un pārraugāmu vidi, kurā bērni tiek rosināti izzināt, darboties, eksperimentēt un pētīt. Varējā redzēsiet, kā pirmsskolā runā ne tikai sienas, bet arī grīdas un citas telpas daļas.

Plānojot mācību satura apguvi, kopīgi ar bērniem un vecākiem iekārtojam mācību vidi atbilstoši bērnu vecumam, izzināmajam tematam un izglītības iestādes resursiem. Mācību vide atspoguļo mācību procesu un rosina darboties. Katrā grupā ir vizuāli redzams, ko un kā bērni mācās: izzināmais temats, ziņa bērnam un sasniedzamais rezultāts, bērnu pabeigtie un nepabeigtie darbi, “runājošās sienas” ar darbības plānu, atziņām, jau paveiktām darbībām un ieplānotajiem pasākumiem . Lai rosinātu bērnu izzināt un darboties, telpā izvietojam burtus, vārdus, uzrakstus uz galdiem, sienām, mācību zonās. Mācību vide ir fiziski droša un pārraugāma, grupās ir paredzēta vieta atpūtai relaksācijas stūrītī, uzmanība tiek pievērsta arī bērna emociju pasaulei, jo katram cilvēkam ir svarīgi izzināt un izprast savas emocijas. Mācību procesa un diendusas laikā izmantojam pufus, paklājus un spilvenus. Lai veicinātu bērnu pozitīvo uzvedību, grupās un citās pirmsskolas izglītības iestādes telpās tiek izvietoti APU drošības noteikumi. Mācību līdzekļus izvietojam bērnam viegli pieejamās vietās un atbilstoši izzināmajam tematam. Viņi zina, kur atrodas darbam nepieciešamie materiāli un aktīvi tos izmanto. Pirmsskolā bērnam veidojam ieradumu nepieciešamās lietas pašam paņemt un nolikt atpa¬kaļ tām paredzētajā vietā. Svarīga loma tiek atvēlēta izziņai, eksperimentiem un pētījumiem, kur bērns mācās izprast pasauli un uztvert visu tajā notiekošo, kā vienu no galvenajām vērtībām. Mācību vidē iekārtojam vietu bērnu pašaprūpes iemaņu attīstībai. Bērni mācās paši klāt galdu maltītei, paņemt sev ēdienu, pēc darba sakārtot grupas telpas, izslaukot grīdas un notīrot galdus. Veselības un fiziskās aktivitātes mācību jomas pratības pamatu apgūšanai aktivitātes bieži organizējam ārā, svaigā gaisā rotaļu un fizisko aktivitāšu laukumā, kurā bērnam ir iespējams attīstīt pamaprasmes, izmantojot dabisko vidi un fiziskām aktivitātēm paredzētos mācību līdzekļus. Izglītības iestādes tuvāko apkārtni regulāri un mērķtiecīgi izmantojam kā mācību vidi. Mācību iestādes teritorijā iekārtojam mobilas un viegli transformējamas vietas daudzveidīgai mācību darbību veikšanaigleznošanai, praktiskai darbībai ar dabas materiāliem un iežiem, skaita un skaitļa izpratnes veidošanai, pamatkustību attīstīšanai. Palīdzam bērniem veidot pieredzi, izmantojot reālus mācību materiālus: smiltis, augu lapas, sēklas un čiekurus. Darbnīcas apraksts : „Mācību vides plānošanas iespējas” . Darbnīcas vadītājs virzīs dalībniekus uz vides plānošanas galvenajiem aspektiem. Dalībnieki praktiski veidos mācību vides projektu.

Iestādes pieredzē dalījās Kristīna Ivancova, iestādes vadītāja, Anna Marija Ņikitina, pirmsskolas izglītības skolotāja, bet Tatjana Kovaļčuka, vadītājas vietniece apkopojā un strukturēja informāciju.

SKOLA2030_KONFERENCES PREZENTĀCIJA