Iestādes vadītāja: Kristīna Ivancova

Vecākus labprāt uzklausīs uz vietas:

Pirmdien   1500-1800

Trešdien  900-1200 

Pārējā laikā pēc iepriekšējas vienošanās

e-pasts: pii-5@inbox.lv, tālrunis65450494

 

Vadītājas vietniece: Tatjana Kovaļčuka, tālrunis: 65450488

Vadītāja vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā: Nina Grod, tālrunis 65450488

Pirmsskolas iestāžu un skolu māsa: Raisa Kolbjonoka, tālrunis: 65450497

Lietvede: Nadežda Volkova, tālrunis: 65450488

Personas datu pārzinis: Nadežda Volkova, tālrunis:65450488

Darba aizsardzības speciālists: Jeļena Trofimova, tālrunis:65450488

Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes privātuma politika:Privatuma-politika_5PII_2021-1

Sociālie tīkli:

Informāciju par mums meklējiet facebook.com

Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde

 

Maksātāja rekvizīti:

Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde

Reģ. Nr. LV90009737220

Juridiskā adrese: Saules ielā 7, Daugavpilī

Banka: AS „Citadele banka”

Kods: PARXLV22

Konta Nr. LV13PARX0000850062460

 

Adrese: Stāvā ielā 41, Daugavpils, LV- 5422, Latvija