Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde

Metodiskie ieteikumi valsts noteiktās ārkārtas situācijas laikā.

Vadlīnijas vispārējās un profesionālās izglītības iestādēm
attālinātu mācību īstenošanai.

https://www.izm.gov.lv/images/MaciesMajas/VISC_Skola2030_Vadlinijas-attalinatam-macibam.pdf?fbclid=IwAR11D774BvWYfuPm9UFNq-iLKDVPyiZ6PBaR59s0JN1og6V5varo_4thZ1M