Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde

Mūsu iestādes vadītājas ieguldījums LIZDA darbā.

Š.g. 29. septembrī Daugavpils teātrī Starptautiskajā  skolotāju diena svinīgajā pasākumā, mūsu iestādes vadītāja Kristīna Ivancova  bija apbalvota ar Pateicības rakstu  par  veiksmīgu sadarbību ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību.

Vēlam veiksmi turpmākajā darbā, lai gads būtu veiksmīgs un panākumiem bagāts!