Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde

NOSLĒGUSIES KUSTĪBU SPĒLE “DAUGAVPILS SPORTO”!

Veicināšanas balvas saņēma mūsu iestādes audzēknē Veronika Kažanova, kura kopā ar savu mammu orģināli paveica spēli, iemūžinot katru no ielas punktiem.

Apsveicam un novēlām jaunus panākumus!!!

https://www.daugavpils.lv/sports/daugavpils-pilsetas-sporta-parvalde/zinas/ar-lieliskiem-rezultatiem-noslegusies-kustibu-spele-daugavpils-sporto!