Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde

PALDIES mūsu iestādes kolektīvam un vadītājai Kristīnai Ivancovai!!!

Š.g. 29. septembrī Daugavpils teātrī Starptautiskajā  skolotāju diena svinīgajā pasākumā, mūsu iestādes kolektīvs un  vadītāja Kristīna Ivancova  bija apbalvoti ar Goda rakstu  par operatīvi rīcību un nesavtīgu ieguldījumu mācību procesa nodrošināšanā ārkārtas situācijas apstākļos.

Pateicamie visiem mūsu iestādes darbiniekiem, kas ar lielu atdevi ir veicis savus pienākumus!

Novēlām Jums spēku un izturību, sapratni un mīlestību, prasmi priecāties par saviem un citu sasniegumiem! Lai gandarījums par paveikto darbu!