Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde

“Profesionālās kompetences pilnveide pedagogiem, īstenojot mācību saturu lingvistiski neviendabīgā vidē”

Š.g. no septembra sākumā līdz 29.novembrim Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādes pedagogi apmeklēja Latviešu valodas aģentūras  organizētu programmu latviešu valodas pilnveidei profesionālajām vajadzībām 120.stundu apjomā.