29.05.2020. tika noslēgts sadarbības līgums ar Viļņas pirmsskolas izglītības iestādi “Berželis”Lietuvā un Rīgas 141. pirmsskolas izglītības iestādi “Kastanītis”, lai veicinātu daudzveidīgu mācību organizācijas formu pielietošanu mācību procesā, pārņemot citu PII pieredzi.