VISC_Skola2030_Vadlīnijas attālinātām mācībām_

 Ieteikumi vecākiem, kā organizēt un vadīt pirmsskolēna mācīšanos mājās.

Skola2030 ekspertu Arita Laukas un Gintas Kārkliņas ieteikumi vecākiem, kā organizēt un vadīt pirmsskolēna mācīšanos mājās:

Kā veiksmīgāk uzsākt attālinātu mācīšanos mājās: Solvitas Lazdiņas ieteikumi:

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas

materiāli vecākiem

Mācību materiāli attālinātām mācībām.

(2021-2022.m.g.)

Janvāris

janvāris 2.ned.1.posms

janvāris 2.des.2.posms

janvāris 2.ned.3.posms

janvāris 3.ned.1.posms

janvāris 3.ned.2.posms

janvāris 3.ned.3.posms

janvāris 4.ned.1.posms

janvāris 4.ned.2.posms

janvāris 4.ned.3.posms

Janvāris mūzika (1.posms (4.,6.gr.);2.posms (3.,11.gr.);3.posms (9.,12.gr.)

Februāris

Mācību materiāli – attālinātām mācībām no mūzikas skolotājas.

februāris 1.ned.3.posms

februāris 1.ned.2.posms

februāris 2.ned. 1.posms

februāris 2.ned.2.posms

februāris 2.ned.3.posms

Mācību materiāli no latviešu valodas skolotājas februāris 2.ned. 3.posms

Mācību materiāli no latviešu valodas skolotājas februāris 2.ned.3.posms

februāris 3.ned. 1.posms

februāris 3.ned. 2.posms

februāris 3.ned.3.posms

Mācību materiāli no latviešu valodas skolotājas februāris 3.ned.2.posms

Mācību materiāli no latviešu valodas skolotājas februāris 3.ned. 3. posms

februāris 4.ned.1.posms

februāris 4.ned. 3.posms