VISC_Skola2030_Vadlīnijas attālinātām mācībām_

 Ieteikumi vecākiem, kā organizēt un vadīt pirmsskolēna mācīšanos mājās.

Skola2030 ekspertu Arita Laukas un Gintas Kārkliņas ieteikumi vecākiem, kā organizēt un vadīt pirmsskolēna mācīšanos mājās:

Kā veiksmīgāk uzsākt attālinātu mācīšanos mājās: Solvitas Lazdiņas ieteikumi:

https://www.skola2030.lv/lv/jaunumi/attalinatas-macibas/ka-veiksmigak-uzsakt-attalinatu-macisanos-majas

materiāli vecākiem

Mācību materiāli attālinātām mācībām.

(2021-2022.m.g.)

Septembris

6.09-10.09 2 posms (7.gr.12.gr.)

13.09 -17.09 2.posms (7.gr.)

13.09-17.09 12.gr.

9.09 -10.09. 11.gr.

13.09.-17.09. 11.gr.

9.09 -17.09. 3.posms (8. gr.10.gr.)

Oktobris

13.10-15.10 5.gr.

11.10 – 15.10 3.posms

18.10-22.10. 2 posms

18.10-22.10 3.posms

oktobris 4.ned. 1.posms

oktobris 4.ned. 2 posms

oktobris 4.ned. 3.posms

Novembris

novembris 1.ned.1.posms

novembris 1.ned.2.posms

novembris 1.ned.3.posms

novembris 2.ned.1.posms

novembris 2.ned.2.posms

novembris 2.ned. 3.posms

Decembris

decembris 1.ned.1.posms

decembris 1.ned.2.posms

decembris 1.ned.3.posms

decembris 2.ned.1.posms

decembris 2.ned.2.posms

decembris 2.ned.3.posms

decembris 3.ned.1.posms

decembris 3.ned. 2.posms

decembris 3.ned.3.posms

decembris 4.ned.2.posms

decembris 4.ned.3.posms

Janvāris

janvāris 2.ned.1.posms

janvāris 2.des.2.posms

janvāris 2.ned.3.posms

janvāris 3.ned.1.posms

janvāris 3.ned.2.posms

janvāris 3.ned.3.posms

Mācību materiāli attālinātām mācībām no mūzikas skolotājas.

(2021-2022.m.g.)

Septembris 2.,3.posms

Oktobris 1.posms

Oktobris 2.3.posms

Novembris 1.2.3.posms

Decembris 1.,2,3,posms no mūzikas skolotājas Tatjanas

Decembris no mūzikas skolotājas Nadeždas

Mācību materiāli attālinātām mācībām no latviešu valodas skolotājas.

Septembris

9.09 – 17.09. 2.posms

9.09-17.09.3.posms

Oktobris

12.10-14.10 ( 3.posms)

18.10-22.10  (3.posms)

25.10-29.10 (2.posms)

25.10-29.10(3_posms)

Novembris

novembris  1.ned. 2.posms

novembris 1.ned.3.posms

Novembris 3.ned. 1.posms

Novembris 3.ned. 2.posms

Novembris 3.ned. 3.posms

Decembris

Decembris 1.ned.2.posms

Decembris 1.ned.3.posms

Decembris 2.ned. 2.posms

Decembris 2.ned. 3.posms

decembris 3.ned. 3.posms

decembris 3.ned. 2.posms

 

Mācību materiāli attālinātām mācībām no skolotājas Olgas “Latviešu tautas pasakas”

 novembris

decembris