Laipni lūdzam Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes mājas lapā

Vīzija: mūsdienīga, efektīva, humāna pirmsskola.

Misija: pedagoģiskajam kolektīvam veidot iestādi par laikmetīgu pirmsskolas izglītības iestādi, kurā izglītojamie apgūst individualitātes veidošanos, Es apziņu, aug un mācās daudzfunkcionālā rotaļu vidē.

Pamatmērķis: Īstenot pirmsskolas izglītības satura programmu un sagatavot izglītojamos pamatizglītības apguvei skolā.

Uzdevumi:
1. Nodrošināt izglītojamā drošību un veselību.
2. Veidot izglītojamā “Es” apziņu, kuras pamatā ir izglītojamā rīcības, darbības, jūtu, vēlmju, interešu, radošo spēju apzināšanās un spēja izpaust sevi aktīvā darbībā, ievērojot vispārcilvēciskās vērtības.
3. Attīstīt katra izglītojamā fizisko un intelektuālo aktivitāti visās darbības un attīstošo darbību dažādajos virzienos, īpašu vērību veltot izglītojamo sensorajai un sajūtu attīstībai.
4. Rosināt izglītojamo interesi un veidot pozitīvu attieksmi pret apkārtējo pasauli, tās noteikumiem un parādībām.
5. Veicināt izglītojamo vecākus (aizbildņus) sadarboties ar iestādi.
6. Nodrošināt iestādes pedagoģisko darbinieku izglītību un pašizglītību pedagoģisko kompetenču paaugstināšanā.

Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde atrodas Stāvā  ielā 41,  Daugavpilī, Jaunās Forštates mikrorajonā. Iestāde dibināta 1989.gada 1.novembrī . Iestādes projekts ir mūsdienīgs: lielas un gaišas spēļu istabas, siltas un mājīgas guļamistabas, skaista aktu zāle, sporta zāle, tehniski aprīkota virtuve un citas telpas.

Apkārt ēkai ir liela teritorija 0.8253m2 ar attīstošām spēļu vietām, sporta laukumu un daudzfunkcionālām spēļu iekārtām. Iestāde atrodas blakus mežam, tas ļauj bērniem būt tuvāk dabai. Netālu atrodas Daugavpils 16.vidusskola ar lielu sporta laukumu un peldbaseinu. Mikrorajonā ir parks, bibliotēka, daudzstāvu ēkas.

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē darbojas 12 grupas, kuras apmeklē 232 bērni un strādā 64 darbinieki.

Daugavpils pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde realizē Mazākumtautību pirmsskolas izglītības programmu (Izglītības programmas kods 01011121,( licence Nr. V-5632) un Pirmsskolas izglītības programmu (Izglītības programmas kods 01011111,( licence Nr. V-9128). Visiem mūsu pedagogiem ir augstākā pedagoģiskā izglītība un pirmsskolas izglītības skolotāju kvalifikācija.