Laipni lūdzam Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes mājas lapā

Daugavpils pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde

5.pirmsskolas izglītības iestādē ir 12 grupas, kuras apmeklē 252 bērni un strādā 63 darbinieki. Visa kolektīva darbs ir vērsts, lai nodrošinātu vispusīgu bērnu attīstību, veselības nostiprināšanu un kvalificētu sagatavošanu skolai. Bērni iegūst aprūpi un pilnu sabalansētu ēdienu trīs reizes dienā. Par viņu veselību un profilaksi gādā medmāsa.

5.pirmsskolas izglītības iestāde realizē Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (Izglītības programmas kods 01011121,( licence Nr. V-5632), vispārējās pirmsskolas izglītības programmu (Izglītības programmas kods 01011111,( licence Nr. V-9128). Visiem mūsu pedagogiem ir augstākā pirmsskolas izglītība. Nodarbības notiek spēļu formā. Pie mums ir 2 augsti kvalificēti pedagogi, kuri māca bērniem mūziku. Arī strādā skolotājs logopēds. Ir latviešu valodas skolotāja. Režīma momentus un grupu nodarbības pedagogi vada bilingvāli. Bērnudārzā ir latviešu grupa, kuru apmeklē bērni 2-3 gadu vecumā.

Jautri un interesanti notiek pie mums svētki – 1.septembris, Miķeļdienas tirgus, 18.novembris, Ziemassvētki, Jaunais gads, Meteņi, Lieldienas, Mātes diena, Līgo. Tiek organizēti koncerti, konkursi, viktorīnas, dejas, tikšanās ar dažādu profesiju cilvēkiem, piemēram, ar rakstniekiem, māksliniekiem. Aktīvi mūsu bērni piedalās Pilsētas pasākumos. Vecāki ir aktīvi iesaistīti bērnudārza dzīvē.